WSPÓŁPRACA

Naczelną zasadą rynku kapitałowego jest zapewnienie inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji rynkowej w tym samym czasie. Przestrzeganie tej zasady jest powinnością emitentów wobec inwestorów, a nad ochroną interesów inwestorów czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych może stanowić niebagatelne wsparcie działań zarządu spółki w obszarze marketingu, PR i IR. Z kolei utrzymywanie prawidłowych i efektywnych relacji inwestorskich jest jednym z podstawowych warunków pozytywnego postrzegania spółki przez inwestorów.

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w należytym wypełnianiu obowiązków informacyjnych, tak by polityka informacyjna Państwa Spółki wzmacniała jej pozytywny wizerunek, przynosiła uznanie ze strony inwestorów i zapewniała bezpieczeństwo w kontekście nadzoru KNF.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych ekspertów.

Zapytania o szczegóły oferty i warunki współpracy prosimy przesyłać na adres: biuro@prk.com.pl

Nasze usługi zawsze dostosujemy do Państwa obecnych potrzeb.

DANE FIRMY

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa

NIP: 5272876186
REGON: 382044116
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000762865

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł, opłacony w całości.

KONTAKT

e-mail: biuro@prk.com.pl
tel: 500-016-003
tel: 507-617-918

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą. (opcjonalnie)