WSPARCIE BIEŻĄCE

W ramach bieżącej współpracy z emitentem PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowywania, weryfikacji i przekazywania raportów bieżących (informacje poufne, informacje bieżące, pozostałe informacje) i raportów okresowych.

Zapewniamy:

Nasi eksperci każdego dnia wspierają emitenta i jego służby odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków informacyjnych na zasadzie hot-line mailowo-telefonicznego oraz transferu know-how.

W swoim najbardziej praktycznym – codziennym – wymiarze współpraca realizowana jest przede wszystkim w zakresie pomocy w prawidłowej interpretacji przepisów, identyfikacji zdarzeń rodzących obowiązki informacyjne, przygotowywania projektów raportów bieżących oraz weryfikacji ich treści i zakresu.

DANE FIRMY

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa

NIP: 5272876186
REGON: 382044116
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000762865

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł, opłacony w całości.

KONTAKT

e-mail: biuro@prk.com.pl
tel: 500-016-003
tel: 507-617-918

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą. (opcjonalnie)