SZKOLENIA

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o. przeprowadza szkolenia z zakresu praktycznych aspektów wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę giełdową.

Prowadzimy szkolenia periodycznie dla naszych klientów, jak też na zlecenie. Organizujemy szkolenia dla członków zarządu, członków rady nadzorczej, kadry menedżerskiej, działów relacji inwestorskich, działów compliance, pracowników emitenta, spółek zależnych lub innego wybranego przez Klienta grona osób.

Zakres szkolenia zawsze dostosowujemy do potrzeb Klienta i grona odbiorców.

Przykładowy program szkolenia:

I blok

 1. Znaczenie i rodzaje informacji na rynku kapitałowym
 2. Unijne i krajowe regulacje prawne w zakresie obowiązków informacyjnych
 3. Informacja poufna – definicja i jej interpretacje
 4. Zasady publikacji i obiegu informacji w spółce/grupie kapitałowej
 5. Opóźnianie publikacji informacji poufnej

II blok

 1. Przykłady informacji poufnych
 2. Informacja poufna w praktyce spółki i branży
 3. Negocjowanie istotnej umowy w praktyce
 4. Sankcje i obecna polityka nadzorcza KNF
 5. Przykłady nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych

III blok

 1. Listy insiderów
 2. Zakazy związane z posiadaniem informacji poufnej
 3. Wymogi w zakresie informacji bieżących
 4. Wymogi w zakresie informacji okresowych
 5. Obowiązki notyfikacyjne osób zarządzających i nadzorujących i okresy zamknięte
 6. Zasady ładu korporacyjnego – obszary odpowiedzialności

DANE FIRMY

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa

NIP: 5272876186
REGON: 382044116
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000762865

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł, opłacony w całości.

KONTAKT

e-mail: biuro@prk.com.pl
tel: 500-016-003
tel: 507-617-918

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą. (opcjonalnie)