NASI EKSPERCI

Eksperci naszej firmy stanowiący trzon zespołu, zajmują się zawodowo doradztwem w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych od 2005 i 2011 roku. W ramach swojej aktywności zawodowej mieli przyjemność współpracować ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w działaniach związanych z wejściem w życie unijnego rozporządzenia Market Abuse Regulation.

Rocznie wspierają spółki publiczne w ponad 800 tematach dotyczących raportowania i ochrony informacji.

EDMUND KOZAK

Prezes Zarządu PRK Doradztwo Giełdowe

Pełni ponadto funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. – spółki notowanej na rynku podstawowym GPW oraz Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. (2005-2006) oraz Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. (2004-2005). W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech S.A. (Sekretarz Rady, przewodniczący jej Komitetu Audytowego). W latach 2005-2018 Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Członek kapituły Konkursu The Best Annual Report (Najlepszy Raport Roczny wg MSSF/MSR),Instytut Rachunkowości i Podatków 2008-2010. Z wykształcenia chemik – Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
Doktor w specjalności agrofizyka. W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 – tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W 2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration).

MARIOLA GOLEC

Członek Zarządu PRK Doradztwo Giełdowe,
Dyrektor ds. Obowiązków Informacyjnych

W doradztwie w obszarze obowiązków informacyjnych posiada doświadczenie ponad 10-letnie i na rzecz łącznie ponad 40 spółek giełdowych notowanych na rynku regulowanym i w alternatywnych systemach obrotu. Z rynkiem kapitałowym związana od 2008 roku. Pracowała m.in. w PKO Banku Polskim S.A. oraz w Domu Inwestycyjnym BRE Banku. 2009-2013 w ramach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Oddziału SII w Lublinie, następnie w Warszawie. 2011-2019 w Dziale Obowiązków Informacyjnych IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., ostatnie lata jako Dyrektor Działu. 2012-2015 w Zespole Dydaktycznym Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). 2013-2014 ekspert merytoryczny cyklu szkoleń on-line Ministerstwa Skarbu Państwa. 2016-2018 Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej. Wieloletni inwestor indywidualny na rynku akcji.

Ekspert i prelegent wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, w tym dla Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) oraz Instytutu Rachunkowości i Podatków (IRIP). Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość. Zrealizowała Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz studia podyplomowe ESG w praktyce w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych (w toku). Zasiada w kapitule konkursu The Best Annual Report. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

DANE FIRMY

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa

NIP: 5272876186
REGON: 382044116
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000762865

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł, opłacony w całości.

KONTAKT

e-mail: biuro@prk.com.pl
tel: 500-016-003
tel: 507-617-918

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą. (opcjonalnie)