Oferta PRK w zakresie przygotowania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.