Od momentu przekazania spółkom giełdowym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 marca 2020 r. po godz. 11 maila ze wskazaniem na rekomendację Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), iż emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje dotyczące wpływu COVID-19 na ich fundamenty, perspektywy lub sytuację finansową, szereg spółek giełdowych opublikowało w raportach bieżących podsumowania wpływu pandemii na ich sytuację. Informacje takie publikowane były niezależnie od tego, czy spółki dostrzegały w danym momencie, iż wpływ jest znaczący, czy też uznawały że nie potrafią go określić bądź, że w danym momencie jest nieistotny (chociaż tych ostatnich przypadków było zdecydowanie mniej). Spółki publikowały też informacje poufne dotyczące konkretnych zdarzeń związanych z pandemią.

Trzeba przy tym zauważyć, iż ESMA wskazując na konieczność publikowania raportów bieżących w określonych sytuacjach odniosła się też do raportów okresowych (w szczególności raportu rocznego za rok 2019), w których zaleciła publikowanie informacji o „faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej […] działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych”.

W tekście zajmujemy się tylko raportowaniem bieżącym, obejmującym okres od 12 marca br. godz. 11 do 25 marca godz. 24.

Zauważamy, iż w odniesieniu do części analizowanych przez nas raportów bieżących można dyskutować, czy spełniają one definicję informacji poufnej, nie zawierając istotnych informacji dotyczących wpływu COVID-19 na fundamenty, perspektywy lub sytuację finansową spółek. Niemniej wydaje się, że w każdym przypadku, nawet przy braku w raporcie informacji o istotnych zdarzeniach, zniwelowanie asymetrii informacyjnej pomiędzy spółką a rynkiem w tym zakresie – i nawet stwierdzenie tylko tego, czego rynek jest świadomy – może być pożyteczne dla inwestorów. Potwierdza bowiem ich przewidywania wynikające z dostępnych publicznie informacji i wskazuje, iż insiderzy faktycznie nie posiadają szerszej wiedzy niż rynek. Z drugiej strony jednak istotne jest wyważenie decyzji o raportowaniu, tak aby spółki giełdowe nie tworzyły znacznego szumu informacyjnego, może on bowiem utrudniać odbiór i ocenę informacji rzeczywiście istotnych.

Zapraszamy do lektury.

Analiza raportów nt. koronawirusa