W dniu 5 czerwca 2019 roku odbył się organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych XI. Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG w Jachrance.

Na zaproszenie Organizatorów mieliśmy przyjemność poprowadzić jeden z punktów programu Kongresu pn. „Symulacja sporządzania i publikacji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA”.

Organizowana po raz pierwszy symulacja sporządzania i publikacji raportu rocznego okazała się sukcesem i przyciągnęła uczestników Kongresu, którzy brali aktywny udział zadając sami pytania jak również odpowiadając w sposób elektroniczny na postawione przez nas zapytania dotyczące raportowania na poszczególnych etapach przygotowywania danych finansowych.

Podczas symulacji omawialiśmy kolejno zagadnienia identyfikacji finansowej informacji poufnej oraz inne typowe problemy występujące na poszczególnych etapach sporządzania raportu, w szczególności raportowanie odpisów, rezerw, innych zdarzeń jednorazowych, jak również szacunkowych danych finansowych i zastrzeżeń kierowanych przez biegłego rewidenta w toku badania.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem symulację sporządzania i publikacji raportu rocznego kontynuowaliśmy drugiego dnia Kongresu poruszając kwestie zapewniania poufności procesu oraz trybu podpisywania poszczególnych elementów raportu rocznego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie a Uczestnikom za wspólną merytoryczną dyskusję.

 

Eksperci PRK Doradztwo Giełdowe – Pani Mariola Golec i Pan Edmund Kozak wraz z Prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych – Panem Mirosławem Kachniewskim na XI. Kongresie Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG w Jachrance w dniu 5 czerwca 2019 roku w trakcie „Symulacji sporządzania i publikacji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA”.