O FIRMIE2020-09-30T23:30:05+01:00

raporty bieżące i okresowe spółek giełdowych

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o. jest firmą doradczą specjalizującą się w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych.

Doradzamy naszym Klientom co, kiedy i jak raportować.

Współpracując z Klientami kierujemy się nadrzędną zasadą raportowania – Prawdziwe Rzetelne Kompletne. To fundamentalne cechy raportów bieżących i okresowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], a także zgodne z ideą Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów wynikającym z kilkunastoletniej współpracy ze spółkami z rynku regulowanego w zakresie identyfikacji informacji poufnych oraz przygotowywania i weryfikacji raportów bieżących i okresowych. Wartość dodaną stanowi prowadzona przez nas baza ponad 40-tu tysięcy raportów spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80.

OFERTA

Wsparcie bieżące

 • hot-line mailowo-telefoniczny
 • raporty bieżące i okresowe – przygotowanie/weryfikacja
 • wsparcie w raportowaniu zdarzeń

MAR

 • identyfikacja i ocena zdarzeń pod kątem informacji poufnych
 • publikacja/opóźnienie
 • audyt MAR

Szkolenia

 • szkolenia otwarte i zamknięte
 • szkolenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • szkolenia dla działów relacji inwestorskich i kadry menedżerskiej

Regulacje wewnętrzne

 • przygotowanie/weryfikacja/aktualizacja
 • regulaminy obiegu i ochrony informacji poufnych
 • oświadczenia, pouczenia, wzory

Wsparcie bieżące

 • hot-line mailowo-telefoniczny
 • raporty bieżące i okresowe – przygotowanie/weryfikacja
 • wsparcie w raportowaniu zdarzeń

MAR

 • identyfikacja i ocena zdarzeń pod kątem informacji poufnych
 • publikacja/opóźnienie
 • audyt MAR

Szkolenia

 • szkolenia otwarte i zamknięte
 • szkolenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • szkolenia dla działów relacji inwestorskich i kadry menedżerskiej

Regulacje wewnętrzne

 • przygotowanie/weryfikacja/aktualizacja
 • regulaminy obiegu i ochrony informacji poufnych
 • oświadczenia, pouczenia, wzory

DANE FIRMY

PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa

NIP: 5272876186
REGON: 382044116
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000762865

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł, opłacony w całości.

KONTAKT

e-mail: biuro@prk.com.pl
tel: 500-016-003
tel: 507-617-918

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą. (opcjonalnie)